Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017

Ευριδίκη...

Πιό πολύ τελευταίως συμπαθώ
την Ευριδίκη...