Τρίτη, 18 Απριλίου 2017

Nικόλα Ψηλέ...

Δεν πιστεύω να ανέβηκες σήμερα
στη ζυγαριά...