Πέμπτη, 20 Απριλίου 2017

Διαθέσιμο και στα EΛΛΗΝΙΚΑ το Google Translate


Διαθέσιμη και στην Ελληνική γλώσσα είναι πλέον η 
εφαρμογή τεχνολογίας νευρωνικής μετάφρασης 
Translate της Google. Συγκεκριμένα, η μετάφραση 
ανάμεσα στα Αγγλικά και τα Ελληνικά -και αντίστροφα
- θα είναι ακριβέστερη και συντακτικά ορθότερη, αφού 
πλέον...

Διαβάστε περισσότερα