Παρασκευή, 21 Απριλίου 2017

Ο Γείτονας...

Έκλ@σε ο γείτονας από το
μπαλκόνι του.

Κήρυξε την έναρξη του καλοκαιριού