Πέμπτη, 20 Απριλίου 2017

Η διαφορά...

Τι διαφορά έχει ο Θεός Δίας
με την ομάδα Δίας;

-Ο Θεός Δίας ήταν στον Όλυμπο.
H ομάδα Δίας είναι συνέχεια στα Everest..