Τετάρτη, 19 Απριλίου 2017

Το ψυγείο...

- Είναι καλό αυτό το ψυγείο ή σε 10 χρόνια
θα το πετάξω;

Κύριος Γιώργος, ετών 92.