Παρασκευή, 21 Απριλίου 2017

Σωστόν...

Τελικά ποιός είναι ο ρόλος
του ηλίθιου...