Πέμπτη, 20 Απριλίου 2017

Είπε η άλλη....

Ξέρεις ποιές είναι
οι αδικίες του ποδοσφαίρου:

22 γυμνασμένα κορμιά παίζουν ντυμένα...