Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017

Ποτέ...

Ποτέ να μην πιστεύετε ό,τι βλέπετε
στην τηλεόραση...