Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017

Το ύψος...

Σεξοβόμβα λέγεσαι αν είσαι
πάνω από
1.75 αν είσαι κάτω από 1.60 είσαι σεξονάρκη..